فراخوان همایش ملی مجازی

مدیریت بحران کرونا ( فرصت ها و تهدید ها ) مصونیت افزایی گام دوم انقلاب 

Previous
Next

 رئیس همایش: آقای دکتر طهرانچی(ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی)

دبیر کمیته علمی: آقای  دکتر آقامیری(ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران)

دبیر کمیته اجرایی:  خانم دکتر لاله فرهنگ متین(مدیرکل پژوهش و مجری برنامه علمی پدافند غیرعامل واحد تهران شمال)

 

اعضای شورای سیاستگذاری:

آقای دکتر محبی (معاون فرهنگی سازمان پدافند غیر عامل کشور )

آقای دکتر کاشفی( رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی)

آقای دکتر علی اکبری(رئیس دبیرخانه پایش آزاد سازمان مرکزی) 

آقای دکتر محمد رضا مردانی( مدیرکل انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی)

آقای دکتر سید محمود هاشمی( رئیس کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی)

آقای دکتر قاضی مغربی( رئیس واحد یادگار امام(ره) شهرری)

آقای دکتر خواجوی( رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

آقای دکتر خالدی(رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

آقای دکتر نصراللهی( رئیس دانشکده علوم ارتباطات و خبر واحد تهران مرکزی)  

آقای دکتر حاج آقا موسی بیات   

خانم دکتر لاله فرهنگ متین 

آقای دکتر علی محمدزاده   

آقای دکتر فعالی یا  آقای دکتر آزاد   

آقای دکتر بابایی طلا تپه                                     

حاج آقا ثقفی

خانم دکتر سکینه ببری 

آقای دکتر راد   

آقای دکتر کریمی نیا   

آقای دکتر فتح الله رحیمی

 

اعضای کمیته علمی:

آقای دکتر جلالی (ریاست سازمان پدافند غیر عامل کشور)

آقای دکتر خواجوی (ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

آقای دکتر  عبداله قاسمی پیر بلوطی (ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد های غرب استان تهران)

آقای دکتر نصر اللهی

آقای دکتر دخیلی

آقای دکتر نصر آبادی

آقای دکتر غلامی

آقای دکتر آزاد

آقای دکتر مظفری

آقای دکتر فعالی

آقای دکتر فلاحتی

آقای دکتر سخاوتیان

آقای دکتر موسی بیات

آقای دکتر کریمی نیا

آقای دکتر اخوان سپهی

آقای دکتر محمد زاده

آقای دکتر فتح الله رحیمی

خانم دکتر ببری

خانم دکتر زهرا انصاری 

خانم دکتر فرهنگ متین 

 

کمیته اجرایی :

خانم دکتر فرهنگ متین (دبیر کمیته اجرایی)

آقای دکتر وحید سادات پور (مدیر مدرسه اشتغال دانشگاه و مجری برنامه علمی صنعت و تجارت )

خانم دکتر فرشته مطیعی 

خانم دکتر نوریان 

خانم مرادی