فراخوان همایش ملی مجازی

مدیریت بحران کرونا ( فرصت ها و تهدید ها ) مصونیت افزایی گام دوم انقلاب 

Previous
Next

اهداف برگزاری همایش:

بهره گیری از تمام ظرفیت متخصصین و صاحب­ نظران ذیربط در حوزه ­های مختلف ، با مشارکت گسترده در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان­ ها و نهادها و مراکز تحقیقاتی کل کشور و همچنین سازمان پدافند غیر عامل کشور از اهداف عالیه برگزاری این همایش است و خروجی آن به صورت یک مجموعه به چاپ خواهد رسید. شایان ذکر است هر محور همایش با مسئولیت یکی از واحدهای دانشگاهی یا مراکز تحقیقاتی اداره و داوری خواهد شد.