فراخوان همایش ملی مجازی

مدیریت بحران کرونا ( فرصت ها و تهدید ها ) مصونیت افزایی گام دوم انقلاب 

Previous
Next

کاربر عزیز جهت دانلود فرم ثبت نام روی دکمه دانلود کلیک کنید دقت داشته باشید فرم را با دقت و تایپ شده پر کرده  وبرای آدرس ایمیل زیر ارسال کنید 

       covid19.ntl.conf@iau-tnb.ac.ir