فراخوان همایش ملی مجازی

مدیریت بحران کرونا ( فرصت ها و تهدید ها ) مصونیت افزایی گام دوم انقلاب 

Previous
Next

کاربر گرامی جهت دانلود فرم ثبت نام روی دکمه دانلود فرم ثبت نام، کلیک کنید.

فرم را با دقت تکمیل و تایپ نمایید و به آدرس زیر با ایمیل ارسال فرمایید.

       covid19.ntl.conf@iau-tnb.ac.ir