دوره انقضای دامنه

یکی دیگر از مواردی که در چرخه حیات دامنه بسیار اهمیت دارد، توجه به زمان انقضای دامنه است. همان طور که ذکر کردیم هر دامنه مدت زمان مشخصی اعتبار دارد. در صورتی که این مدت زمان اعتبار به پایان برسد و دامنه تمدید نشود، به دوره انقضا وارد می شوید.

اگر یک دامنه قبل از تاریخ انقضای آن تمدید نگردد، وضعیت دامنه تغییر خواهد کرد. در این مرحله دامنه دیگر کار نخواهد کرد و وب سایت از طریق آن دامنه قابل دسترس نخواهد بود. اگر دامنه شما وارد این مرحله شود، می توانید آن را از طریق ثبت کننده دامنه خود  و با تعرفه استاندارد دوباره فعال کنید. دامنه در این مرحله حدود 45 روز حفظ می شود  و تنها توسط مالک آن تمدید می شود. اگر دامنه تمدید شود، به مرحله فعال برمیگردد.

پس از انقضا، نام دامنه به دوره گریس وارد می شود که معمولا یک دوره 30 روز است و بسته به پسوند و ثبت کننده متغیر می باشد.

دوره تمدید یا بازخرید نام دامنه

اگر نام دامنه در دوره 45 روزه تمدید نشود، به مرحله باز خرید می رود. این دوره ممکن است بسته به ثبت کننده دامنه یا دامنه شما متفاوت باشد اما معمولا تا 30 روز طول می کشد. در طول این دوره، دامنه را می توان تنها توسط صاحب آن تمدید کرد، اما هزینه های اضافی بسته به ثبت کننده دامنه متفاوت است. دوره بازخرید بخش مهمی از چرخه حیات دامنه است.

دوره تعلیق یا در انتظار حذف

دوره بعدی پس از بازخرید، تعلیق نام دارد. این دوره 5 روز طول می کشد، سپس دامنه حذف می شود و برای ثبت نام در دسترس عموم است. شایان دکر است که در این دوره امکان تمدید نام دامنه وجود ندارد!

آزاد

بعد از گذشت چرخه، نام دامنه حذف شده و قابلیت فعال سازی مجدد دارد. این نام دامنه برای عموم در دسترس است. برای جلوگیری از حذف شدن نام دامنه و پیشگیری از مشکلات، بهترین کار این است که در زمان های مشخص شده دامنه خود را تمدید کنید!