فراخوان همایش ملی مجازی

مدیریت بحران کرونا ( فرصت ها و تهدید ها ) مصونیت افزایی گام دوم انقلاب 

Previous
Next

مدیریت 

 

 1. مدیریت مقابله با کرونا حاکمیت یا دولت

   

 2. نقش رهبری نظام در مدیریت مقابله با کرونا

   

 3. مدیریت یا فرماندهی در مقابله با کرونا

   

 4. نظام مدیریتی ملی در مقابله با کرونا

   

 5. نظام مدیریتی استانی و محلی در مقابله با کرونا

   

 6. نقش نیروهای مسلح در مدیریت مقابله با کرونا

   

 7. نقش و جایگاه سازمان پدافند غیرعامل در مدیریت مقابله به کرونا

   

 8. مدیریت ساختارمند یا مدیریت خلق الساعه در مقابله با کرونا

   

 9. نه نقش تجارب دفاع مقدس در مدیریت مقابله با کرونا

   

 10. نقش گروه‌های جهادی و مردم نهاد و بسیج در مورد مدیریت مقابله با کرونا

   

 11. نقش نظام مدیریتی پیشگیرانه در مدیریت مقابله با کرونا

   

 12. رویکرد منفعلانه یا رویکرد تهاجمی در مقابل در مدیریت مقابله با کرونا

   

 13. نقش زیرساخت های حیاتی و حساس در مدیریت مقابله با کرونا

   

 14. درس آموخته های مدیریتی از مقابله با کرونا

   

 15. نظام مدیریتی اقتصادی مقابله با کرونا

   

 16. موارد دیگه هم میشه به این لیست اضافه کرد که به فراخور خودش میشه بحث کرد مثل :

   

 17. مدیریت رسانه ای مقابله با کرونا ۱۷ مدیریت ذخایر راهبردی در مقابله با کرونا

   

 18. نقش سیستم مدیریت زنجیره تامین و توزیع در مقابله با کرونا

   

 19. نقش نظام مدیریت پولی و بانکی در مقابله با کرونا

   

 20. تجربه مدیریت تحریم ها و تهدیدات در مقابله با کرونا