هاست کم حجم آلمان

این هاست ها برای وب سایت های معمولی قابل استفاده می باشند

sv-1

نصب هرگونه پلاگین توسط سوین هاست بر روی این پکیج هزینه دارد

 • 1 گیگابایت حجم هاست
 • 10000 مگابایت پهنای باند
 • 3 عدد اکانت FTP حداکثر FTP برای ساخت
 • 3 عدد اکانت EMAIL حداکثر EMAIL برای ساخت
 • نامحدود حداکثر تعداد ایمیل ارسالی
 • نامحدود حداکثر ساخت دیتابیس یا پایگاه داده
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد پارک دامین پارک دامین
 • 1 عدد پارک دامین ادان دامین
 • پس از خرید (فوری) تحویل سرویس
 • ندارد SSL
 • LIGHT SPEED وب سرور
sv-2

نصب هرگونه پلاگین توسط سوین هاست بر روی این پکیج هزینه دارد

 • 2 گیگابایت حجم هاست
 • 20000 مگابایت پهنای باند
 • 3 عدد اکانت FTP حداکثر FTP برای ساخت
 • 3 عدد اکانت EMAIL حداکثر EMAIL برای ساخت
 • نامحدود حداکثر تعداد ایمیل ارسالی
 • نامحدود حداکثر ساخت دیتابیس یا پایگاه داده
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد پارک دامین پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین ادان دامین
 • پس از خرید (فوری) تحویل سرویس
 • ندارد SSL
 • LIGHT SPEED وب سرور
sv-3

نصب هرگونه پلاگین توسط سوین هاست بر روی این پکیج هزینه دارد

 • 5 گیگابایت حجم هاست
 • 50000 مگابایت پهنای باند
 • 5 عدد اکانت FTP حداکثر FTP برای ساخت
 • 5 عدد اکانت EMAIL حداکثر EMAIL برای ساخت
 • نامحدود حداکثر تعداد ایمیل ارسالی
 • نامحدود حداکثر ساخت دیتابیس یا پایگاه داده
 • نامحدود ساب دامین
 • 2 عدد پارک دامین پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین ادان دامین
 • پس از خرید (فوری) تحویل سرویس
 • ندارد SSL
 • LIGHT SPEED وب سرور
sv-4

نصب هرگونه پلاگین توسط سوین هاست بر روی این پکیج هزینه دارد

 • 7 گیگابایت حجم هاست
 • 70000 مگابایت پهنای باند
 • 6 عدد اکانت FTP حداکثر FTP برای ساخت
 • 6 عدد اکانت EMAIL حداکثر EMAIL برای ساخت
 • نامحدود حداکثر تعداد ایمیل ارسالی
 • نامحدود حداکثر ساخت دیتابیس یا پایگاه داده
 • نامحدود ساب دامین
 • 3 عدد پارک دامین پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین ادان دامین
 • پس از خرید (فوری) تحویل سرویس
 • ندارد SSL
 • LIGHT SPEED وب سرور
sv-5

نصب هرگونه پلاگین توسط سوین هاست بر روی این پکیج هزینه دارد

 • 10 گیگابایت حجم هاست
 • 100000 پهنای باند
 • 8 عدد اکانت FTP حداکثر FTP برای ساخت
 • 8 عدد اکانت EMAIL حداکثر EMAIL برای ساخت
 • نامحدود حداکثر تعداد ایمیل ارسالی
 • نامحدود حداکثر ساخت دیتابیس یا پایگاه داده
 • نامحدود ساب دامین
 • 5 عدد پارک دامین پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین ادان دامین
 • پس از خرید (فوری) تحویل سرویس
 • ندارد SSL
 • LIGHT SPEED وب سرور