فراخوان همایش ملی مجازی

مدیریت بحران کرونا ( فرصت ها و تهدید ها ) مصونیت افزایی گام دوم انقلاب 

Previous
Next

رسانه (ملی ، شبکه اجتماعی ، سایبر ، و …)

 

۱- مدیریت رسانه‌ای بحران کرونا 

۲- فضای مجازی و بحران کرونا

۳- صدا و سیما و کرونا 

۴- خبرگزاری­ها و مدیریت کرونا 

۵- مطبوعات و کرونا 

۶-  مدیریت شایعات در بحران کرونا 

۷-  رسانه­ها و سلامت روحی و روانی مردم در بحران کرونا

۸-مدیریت تعارض در کرونا 

۹-مدیریت تصاویر در کرونا 

۱۰- امیدزایی و امیدزدایی در کرونا

۱۱-شبکه­های ماهواره ای و کرونا

۱۲-کرونا و مسئولیت   رسانه ها 

۱۳- دولت و مدیریت رسانه ای کرونا 

۱۴-راهبردهای رسانه­ای بحران کرونا 

۱۵-کرونا و شبکه­های برون مرزی جمهوری اسلامی 

۱۶- کرونا و رسانه­ های محلی